Compartimentul responsabil cu primirea si inregistrarea plangerilor
 • Denumire: Relatii clienti
 • Adresa: Loc.Ghimbav, DN1, Km.174+507, Cladirea WeltAuto, etj.1, Jud.Brasov,
 • Program de lucru: 9:00 – 17:00

Telefon/fax, adrese de email dedicate primirii plangerilor:
Programul audientelor:
 • Responsabil audiente: Ovidiu Clotea – Director Comercial
 • Program audiente: marti 09:00 – 10:00 si joi 17:00 – 18:00

Categorii de plangeri / Solicitările / Sesizările / Plângerile / Propunerile pot fi în legătură cu:
 • contractarea energiei electrice;
 • facturarea contravalorii energiei furnizate;
 • ofertarea de prețuri și tarife;
 • continuitatea în alimentarea cu energie electrică;
 • asigurarea calității energiei furnizate;
 • funcționarea grupurilor de măsurare;
 • informarea clienților în conformitate cu cerințele legislației în vigoare;
 • modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, cu privire la nerespectarea de către acesta a legislației în vigoare;

Termene de solutionare a solicitarilor, sesizarilor, propunerilor sau reclamatiilor 

Dreptul clientului final de a apela la ANRE
În situația în care clientul final se consideră nemulțumit de modul de soluționare de către furnizor a plângerii sale, se poate adresa Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei sau poate apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor, sau instanței judecătorești competente.

Date contact ANRE:
 • Adresa: București, sector 2, str. Constantin Nacu nr.3
 • Telefon: 021 327 81 74, 021 327 81 00
 • Fax: 021 312 43 65
 • Email: anre@anre.ro

Solutionarea litigiilor
Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea Contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.
Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării Contractului nu sunt obligatorii, părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.

Acordarea compensatiilor:
Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, furnizorul plăteste, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu, casnici și noncasnici mici, compensații. Plata compensației se face în termen de 30 de zile de la data la care clientul este îndreptățit să primească compensații. În cazul clienților noncasnici mari, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care se consideră îndreptățiți să o primească.

Activitatea de soluționare a plângerilor (an 2016)
Anexa 3 / Anexa 4 / Anexa 5

Activitatea de soluționare a plângerilor (semestrul I/2017)
Anexa 3 / Anexa 4 / Anexa 5

Formular de inregistrare a unei plangeri