Știri energie

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – functionala

13 ianuarie 2015

Piata centralizata a contractelor bilaterale de energie electrica – functionala

Incepand cu data de 01.01.2015 au intrat in vigoare și sunt pe deplin aplicabile prevederile Ordinului ANRE nr. 78/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatile de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa şi negociere continua şi prin contracte de procesare.
 

Incepand cu data de 08.01.2015 a fost inregistrata activitate de ofertare pe platforma de tranzactionare PCCB-NC. Ulterior, in data de 09.01.2015 au fost incheiate un numar de 10 tranzactii, pentru o cantitate totala de 27.760,00 MWh și in urmatoarea sesiune de tranzactionare, in data de 12.01.2015 au fost incheiate un numar de 5 tranzactii pentru o cantitate totala de 4.000,00 MWh.
In data de 09.01.2015 a fost inregistrata prima oferta initiatoare pentru modalitatea de tranzactionare PCCB-LE, propusa de SC Hidroelectrica SA. Oferta va fi supusa tranzactionarii in data de 19.01.2015.
 

Pentru indeplinirea conditiilor de tranzactionare și implementarea la nivel operational a prevederilor noului Regulament au fost aprobate in data de 19.12.2014, prin avize ANRE, procedurile operationale și conventiile de participare la piata pentru cele trei modalitati de tranzactionare specifice, nou introduse, respectiv pentru PCCB-LE, PCCB-NC și PCCB-PC. Documentele au fost publicate pe site-ul OPCOM imediat dupa aprobare. In perioada imediat urmatoare, incepand cu prima zi lucratoare dupa aprobare, respectiv incepand cu data de 22.12.2014 a inceput procesul de confirmare a mentinerii calitatii de participant la piata in conditiile trecerii la noul cadru de reglementare, respectiv OPCOM a inceput sa primeasca Conventiile de participare pentru cele trei modalitati de tranzactionare, asumate prin semnatura de catre participantii la piata și a asigurat verificarea documentelor in vederea indeplinirii conditiilor necesare pentru acordarea dreptului de tranzactionare solicitantilor.
 

Pentru participantii la piata care detineau la data de 31.12.2014 calitatea de participant la Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale de Energie Electrica, in conformitate cu prevederile cadrului de reglementare aprobat de Autoritatea de Reglementare, aplicabil pentru inregistrarea participantilor la piata și pentru aplicarea tarifului reglementat practicat de OPCOM, dreptul de tranzactionare este conditionat doar de asumarea noilor reguli de tranzactionare prin semnarea noilor conventii de participare la piata și plata componentei de administrare a tarifului reglementat practicat de OPCOM. Pana la data prezentului comunicat un numar de peste 60 de confirmari ale mentinerii calitatii de participant la piata au fost inregistrate pentru cele trei modalitati de tranzactionare.
 

Totodata, urmare aprobarii documentelor operationale specifice, incepand cu data de 19.12.2014 au fost dezbatute in cadrul Grupului de lucru constituit din reprezentantii participantilor la piata și cei ai OPCOM, contractele-cadru și contractul standard precum și observatiile colectate in perioada consultare publica a acestor documente derulata incepand cu 14.11.2014. Forma finala a documentelor discutate a fost publicata pe site-ul OPCOM in data de 30.12.2014.

Incepand cu momentul aprobarii și/sau agrearii lor, au fost publicate toate documentele specifice și documentele suplimentare clarificatoare, informatiile necesare privind pașii de urmat in obtinerea dreptului de tranzactionare si informatiile referitoare la tariful reglementat practicat de OPCOM.Sursa: www.energy-center.ro
Scris de: redactie // 13.01.2015

Înapoi la știri